Beleid


1. Private levenssfeer
2. Intellectuele eigendom
3. Aansprakelijkheid


1. Private levenssfeer

Voor "www.BusinessMeetingBeforeEvent.com" is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit.
Wij verzekeren u dat uw gegevens in volledige overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden.
Met de persoonlijke gegevens die u ons geeft, kunnen wij gunstig antwoorden op de verzoeken die u tot ons richt wanneer u de website bezoekt en kunnen we u geregeld op de hoogte houden van activiteiten en nieuwe diensten van "www.BusinessTipsMeeting.com" alsmede van product- of dienstaanbiedingen die uw belangstelling kunnen opwekken. Als u NIET ermee instemt dat wij uw gegevens gebruiken voor direct marketingacties, gelieve ons dan een e-mail te sturen naar :Uw gegevens kunnen worden overgemaakt aan dochterondernemingen die verbonden zijn met "www.BusinessTipsMeeting.com" opdat zij u product- of dienstaanbiedingen zouden kunnen zenden, indien u daartoe de toestemming geeft aan "www.BusinessMeetingBeforeEvent.com" op het e-mail adresU beschikt steeds over het recht de gegevens te raadplegen en te verbeteren alsmede er verzet tegen aan te tekenen. Hebt u vragen betreffende de bescherming van uw persoonlijke gegevens, contacteer ons dan met een e-mail naar het adresof contacteer de verantwoordelijke van de gegevensverwerking op het volgende adres :

1° Assistance
Project : "www.BusinessTipsMeeting.com"
Marcel Auburtinlaan 37
2600  Berchem (Antwerpen) (België)

U kunt het openbaar register voor verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen, via de Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer, op het volgende adres :

Commissie voor Bescherming van de Private Levenssfeer
Poelaertplein 3
1000 Brussel (België)
http://www.robinsonlist.be

Bij het aansluiten op een site, worden sommige gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch door de browser van de internetsurfer verzonden naar de site. Deze gegevens vermelden het TCP/IP-adres (een nummer  waarmee men uw computer op het netwerk kan identificeren), het merk en de versie van de browser en van het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde webpage.

Om te vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang zou krijgen tot uw gegevens, past "www.BusinessTipsMeeting.com" strenge veiligheidsprocedures toe (afgeschermde pagina's) voor het bewaren en verspreiden van de gegevens
die u ons overmaakt.


2. Intellectuele eigendom


© 2009 "www.BusinessTipsMeeting.com"

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatiefiles, videofiles en hun indeling op deze site zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingen van het intellectueel eigendomsrecht.
Deze objecten mogen niet voor commerciële doelstellingen of voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd en op een andere website worden geplaatst. Deze site bevat mogelijk ook beelden die onderworpen zijn aan een copyright van derden. 

Deze website verleent geenszins de toestemming om ons intellectueel eigendom, alsmede dat van derden, te gebruiken.


3. Aansprakelijkheid

Onderhavige site werd met de grootste zorg ontwikkeld. Het is een informatieve en evoluerende site. "www.BusinessTipsMeeting.com" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou kunnen worden door het gebruik ervan.
"www.www.BusinessTipsMeeting.com" kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van externe websites die een hypertekst-link geven naar de site van "www.BusinessTipsMeeting.com" of waarnaar de site van "www.BusinessTipsMeeting.com" een link voorziet.

Klik hier om terug naar boven te gaan.


Prijswijzigingen in EURO onder voorbehoud.
© 2010 www.BusinessTipsMeeting.com
Logo Business Tips Meeting
Gratis proefsessie Business Tips Meeting BTM-methode
Business Tips Meeting : Het live samenbrengen / vergaderen van
(Linkedin)-personen voor het oplossen van professionele problemen d.m.v. het uitwisselen van business tips (géén verkoop) met behulp van offline & online mindmapping.
Business Tips Meeting
Sharing Knowledge
with Linkedin-members